Siirry kohtaan sisältö

On aika lievittää aliravitsemuksen maailmanlaajuista taakkaa

Julkaistu:

Kirjoittanut Jessica Fanzo PhD

52 miljoonaa lasta kärsii akuutisti aliravitsemuksesta, 40 miljoonaa lasta on lihavia.

Child picking flowers in grass field

About the author

Jessica Fanzo PhD

Jessica Fanzo PhD

Jess on myös Global Food Ethics and Policy -ohjelman johtaja, varapuheenjohtaja
Global Nutrition Report @GNReport, Berman Institute of Bioethics, School of
Advanced International Studies and Bloomberg School of Public Health, Johns
Hopkins University

Jessica Fanzo, FT, sanoo, että meillä on moraalinen velvollisuus toimia, ja Global Nutrition -raportti osoittaa meille viisi tapaa miten.

Numerot ovat hämmästyttäviä. Yli 800 miljoonaa ihmistä menee nukkumaan nälkäisenä. Ympäri maailman 155 miljoonaa (23%) alle 5-vuotiaista lapsista on kitukasvuisia. Toiset 52 miljoonaa kärsivät akuutista aliravitsemuksesta tai heikosta kunnosta.

Pohjois-Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä neljän viimeisimmän ja tuhoisan nälänhädän seurauksena heikkokuntoisten lasten määrä ja epävarmuus ruoan saannista on lisääntynyt.

Samaan aikaan maailmanlaajuisesti 40 miljoonaa (6%) tähän ikäryhmään kuuluvista lapsista on ylipainoisia tai liikalihavia. Tämä luku nousee hälyttävästi.

Aikuisille ylipaino ja lihavuus tuottavat enemmän huolta: monet aikuiset ovat ennemmin ylipainoisia kuin alipainoisia ja liikalihavuuden esiintyvyys on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1980 lähtien.

Ylipaino ja liikalihavuus koskettavat 2,1 miljardia ihmistä, mikä lisää riskiä sairastua ruokavalioon liittyviin tarttumattomiin sairauksiin, kuten diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Hivenaineiden puutosten arvioidaan vaikuttavan yli kahteen miljardiin yksilöön maailmanlaajuisesti.

Aliravitsemuksen taakka vaikuttaa maatasolla, yhteisöihin, kotitalouksiin ja yksilöihin. Tämä on huomattava haaste hallituksille ja on uskomattoman vaikeata luoda kestävän kehityksen suuntaa. Kun ilmastonmuutoksen, väestöpaineen, kaupungistumisen ja geopoliittisten muutosten vaikutukset ovat lisääntyneet, tehtävä on paljon suurempi.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, Sustainable Development Goals (SDG) ovat maailmalle tilaisuus käsitellä näitä haasteita. Tavoitteet tarjoavat etenemissuunnitelman, joka osoittaa, kuinka voimme muuttaa maailmamme terveelliseksi sekä ihmisille että planeetalle - nykyisille ja tuleville sukupolville.

Rohkea ajatus perustuu uskomukseen, että jaamme yhdessä ihmisyyden. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus saada turvallisesti ja riittävästi ravitsevaa ruokaa, jotta he voisivat varmistaa koko elämän ajalle. Jokaisella meistä on moraalinen vastuu, jotta voimme taata tämän oikeuden kaikkien puolesta ja turvata ettei kukaan jää jälkeen.

Miten teemme tämän? Global Nutrition Report, joka julkaistaan marraskuussa sisältää viisi edellytystä, joilla puututaan monivaiheiseen aliravitsemukseen seuraavan vuosikymmenen aikana. Ne ovat:

  1. SDG: t on saavutettava ravitsemuksen ollessa keskipisteenä. Haasteena on saavuttaa mikä tahansa SDG ja olla puuttumatta tähän, puhumattakaan ravitsemukseen liittyvistä SDG- tavoitteista 2.2 ja 3.4. Kaikilla tavoitteilla on rooli ravitsemustuloksiin vaikuttamisessa. Ilman ravitsemusta on erittäin vaikeaa saavuttaa mitään tavoitetta, olipa kyse köyhyyden vähentämisestä, naisten vaikutusmahdollisuuksista ja oikeudenmukaisuudesta tai ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.
  2. Meidän on työskenneltävä samalla ongelman pienentämiseksi ja tunnustettava, että jokaisella maalla on yksi tai useampi haaste. Yksikään maa ei ole immuuni huonojen ravitsemustulosten kannalta, jokaisen on vastattava haasteeseen viisaasti. On myös mahdollisuus puuttua useampaan kuin yhteen aliravitsemusmuotoon samanaikaisesti ‘double or triple duty’ -toimintojen kautta. Esimerkiksi ehkäisemällä ensimmäisten lapsuusvuosien aliravitsemusta voidaan saavuttaa muita pitkäkestoisia etuja vähentämällä aikuisiän sairauksien riskiä.
  3. Meidän on parasta kerätä yksityiskohtaisia ja eriteltyjä ravitsemustietoja aliravitsemuksen taustalla olevien syiden takia, jotta SDG-tavoitteiden ulkopuolelle ei jää syrjäytyneitä ja haavoittuvia väestöryhmiä (PDF 270.32 KB) . Tämä on osa maailmanlaajuista yhteiskunnallista sopimusta.
  4. Meidän on varmistettava, että sitoumukset monien rasitteiden ratkaisemiseksi ovat saavutettavia, vilpittömiä sitoumuksia. Näiden sitoumusten (PDF 537.99 KB)) on oltava tarkkaan määriteltyjä, mitattavia, saavutettavia, relevantteja ja aikarajoitteisia. Hallitusten on myös budjetoitava niihin sekä toteutettava ja valvottava niitä. Retoriset sitoumukset on hylättävä.
  5. Meidän on käytettävä paljon enemmän varoja ravitsemukseen. Tällä hetkellä alisijoitamme aliravitsemuksen, ylipainon ja niihin liittyvien sairauksien hoitoon. Ruokavalioon liittyvät sairaudet muodostavat nyt yli puolet maailmanlajuisista sairauksista. Samaan aikaan aivan liian monet naiset ja lapset ovat edelleen aliravittuja, mikä on monien sairauksien taustalla oleva riskitekijä. On aika asettaa tämä etusijalle ja vastata investoinneilla todellisiin haasteisiin.
Takaisin alkuun