Siirry kohtaan sisältö

Miten Unilever on osana rekkabisneksen vallankumousta

Julkaistu:

Unilever tekee tavaraliikenteessä merkittäviä, maakuljetusalaa ja omia logistiikkatoimintojaan mullistavia innovaatioita.

A Convoy truck driver

Ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä

Digital Freight Matching (DFM) - järjestelmä perustuu sovelluksiin, jotka sovittavat yhteen tavaroiden kuljettamista tarvitsevat yritykset sekä pienet, ylimääräistä kapasiteettia omaavat kuljetusyritykset. Järjestelmä järjestää automaattisesti lähetykset sekä seuraa ja raportoi niiden kulkua.

Toimitusten joustavuuden ja tehokkuuden lisäksi ympäristökin hyötyy. Usein tavararekka kuljettaa toimituksen ja palaa tyhjänä takaisin tukikohtaan. Sovittamalla yhteen lähetysvalmiit tavarat rekan käytettävissä olevan tilan suhteen järjestelmä vähentää tyhjien kuorma-autojen määrää ja siten myös liikenteen ja hiilidioksidipäästöjen määrää.

The Economist- aikakauslehden mukaan amerikkalaiset kuorma-autot ajavat tyhjinä joka vuosi 50 miljardia mailia eli 28% kokonaismatkoistaan. Tutkimukset osoittavat, että ohjelman avulla voitaisiin vähentää tyhjinä ajettuja kilometrejä 10 prosentilla.

Tämä teknologia parantaa myös toimeentuloa. Kuljettajille maksetaan yleensä kustakin kuljetuksesta, joten järjestelmä auttaa heitä välttämään auton tyhjänä ajamista. Lisäksi palkan kohentuessa useampi ihminen voisi rohkaistua siirtymään - ja pysymään - teollisuudessa, jossa on tällä hetkellä suuri henkilöstön vaihtuvuus.

Maailmanlaajuinen laajentuminen

Aloimme pilotoimaan mallia viime tammikuussa kolmen yrityksen kanssa Yhdysvalloissa. Pilotin tulosten arvioinnin jälkeen olemme jatkaneet työskentelyä niistä kahden, eli Convoy- ja Transfix -yritysten, kanssa. Marraskuussa 2016 allekirjoitimme Convoy-yrityksen kanssa monivuotisen sopimuksen, jossa sovitaan yhtiön yhdistävän meidät kymmeniin tuhansiin kuorma-autokuljetuksiin.

Sen lisäksi, että olemme laajentaneet toiminnan läpi koko Pohjois-Amerikan, olemme myös alkaneet laajentaa sitä maailmanlaajuisesti. Nyt meillä on erivaiheista toimintaa 15 maassa. Lopullinen tavoite olisi lanseerata malli kaikkialla, mutta palvelua ei ole vielä saatavilla kaikissa maissa, ja joihinkin erityisvaatimuksiimme teknologia ei pysty tällä hetkellä vastaamaan.

Malli valtavirralle

"Yhteistyömme DFM-palveluntarjoajien kanssa auttaa meitä muokkaamaan yhdessä kysyntään perustuvan kuljetusliiketoiminnan tulevaisuutta lisäämällä samalla toimitusketjun joustavuutta", sanoo Reginaldo Ecclissato SVP, Unilever Supply Chain Americas. "Haluamme myös, että muut toimittajat hyväksyvät DFM-järjestelmän, jotta tämä toimintatapa tulee valtavirraksi koko teollisuudessa.”

Kun Convoy aloitti vuonna 2015, se keskittyi pääasiassa kuljetuksia tarvitsevien yritysten ad hoc -kuljetuksiin. Yritys on sittemmin lisännyt toimituksia säännöllisesti etuajassa.

"Unilever on ollut mahtava kumppani ja katalysaattori toimitusketjun innovaatioille", toteaa Convoyn toimitusjohtaja Dan Lewis. "Koska se toimii rekkakuljetusten eturintamassa, se on parantanut kykyään palvella asiakkaitaan kuten myös kuljettajien elämää samalla kun Unilever on hyödyksi miljoonille ihmisille päivittäin.”

Miten prosessi toimii

Paikallinen tavaraliikenne on pirstaloitunut markkina, jossa toimii monia pieniä omistajayrittäjiä. Tällä hetkellä kuljetusyrityksen löytämiseksi käydään useita puhelinkeskusteluja kuljetusten välittäjien ja kuljetusyritysten välillä. Perinteiset välittäjät toimivat välikäsinä - etsien kapasiteettia, määrittäen hinnan ja varaten yrityksen - ja saattavat veloittaa noin 20 prosenttia työn kustannuksista.

DFM-teknologia automatisoi tämän prosessin, mikä antaa asiakkaalle suoran näkyvyyden toimitukseensa. Kuljettaja käsittelee älypuhelinsovelluksella kuljetuksen tietoja, jotka ne kerätään ja analysoidaan back-end-järjestelmässä.

Asiakkaiden kustannukset ovat alhaisemmat, koska DFM-verkoston jäsenet veloittavat välittäjiä pienemmän prosenttiosuuden.

Kuorman ominaisuuksien perusteella teknologia valitsee ja ilmoittaa sopivimmat käytettävissä olevat kuljettajat. Kriteereitä ovat mm. läheisyys sekä käytettävissä oleva laitteisto. Kuljetusliikkeet voivat sitten hyväksyä tai hylätä tarjouksen ennen kuin se siirtyy toiselle DFM-verkoston yritykselle. Ensimmäisenä tarjouksen hyväksynyt saa kuorman kuljetettavakseen.

Tässä lyhyessä videossa Convoy-yrityksen kaksi kuljettajaa puhuvat siitä, miten sovellus on muuttanut heidän työelämäänsä.

Takaisin alkuun