Siirry kohtaan sisältö

Kysely: Raha ei ole ainoa houkutin nuorten kesätöissä

Julkaistu:

Haastavaa aiemmassa kesaatyoossaa

Toukokuussa tehdyssä kyselyssä selvitettiin, millaisia eväitä nuoret toivovat kesätyöpaikan tarjoavan sekä millaisia kokemuksia heillä on kesätyöpaikoista tai niiden saamisesta. Palkan sijaan tärkeimmäksi motivaattoriksi nousi työkokemuksen kerryttäminen ja uusien taitojen oppiminen.

Unilever teetti toukokuussa kyselyn, jossa selvitettiin nuorten näkemyksiä kesätyön saamiseen ja tekemiseen. Iältään 14 - 25 -vuotiaista vastaajista lähes 70% oli sitä mieltä, ettei heille sopivia kesätyöpaikkoja ole riittävästi tarjolla. Työpaikkoja on kuitenkin löytynyt aiemmin, sillä noin 80%:lla vastaajista oli työkokemusta jo aiemmilta kesiltä.

Suurin osa nuorista kokee kesätyön tärkeänä osana oman työuran rakennusta. Jopa kolme neljästä vastaajasta näki työkokemuksen kerryttämisen ja uusien taitojen oppimisen merkittävimpänä kesätyöstä saatavana hyötynä. Sen sijaan oman rahan ansainta motivoi vain 30%:a.

Kyselyn vastaajista vain alle 10% koki, ettei heitä ole kohdeltu kesätöissä hyvin. Yleisimmin ongelmina koettiin, ettei nuoria oltu perehdytetty riittävästi vaadittuihin työtehtäviin. Osa koki myös olleensa ulkopuolinen vakituisten työntekijöiden yhteisössä.

Työelämän valmentajat kesätyöläisten avuksi

Unileverin viestintäpäällikkö Riitta Jantunen toimii yrityksen Jädeduuni-kesätyöprojektin taustajoukoissa. Palkatut nuoret saavat työpaikan lisäksi koulutuksen tuotteidensa myyntiin ja markkinointiin sekä yleisiin työelämän taitoihin. Kyselyn tulosten perusteella 61,9% nuorista odottaakin työnantajaltaan riittävästi tukea ja opastusta. Myös koulun ja vanhempien rooli erityisesti työpaikkojen hakemisen opettelussa nousi esille vastauksissa.

Olemme kehittäneet vuotuista Jädeduuni-kesätyön sisältöä yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kyse ei ole ainoastaan jäätelön myynnistä, vaan palkatut nuoret saavat tukea ja koulutusta työelämätaitojen valmentajilta. Helsingin kaupungin NewCo YritysHelsinki tarttui mielellään tähän projektiin tarjoten nuorille työelämän valmennusta, Jantunen toteaa.

Jädepyörät starttaavat tänä vuonna 8.6. Mannerheimin aukiolta ja ensimmäisenä päivänä jäätelön myyjinä nähdään myös kansanedustajia ja kaupunginvaltuutettuja.

Unileverin teettämään kyselyyn vastasi 252 nuorta, joiden ikähaarukka oli 14 - 25 -vuotta. Kyselyn tuotti Superson Oy.

Liitteessä kyselyn tulokset graafisesti esitettynä

Lisätietoja:

Unilever, viestintäpäällikkö Riitta Jantunen, p. 040 8035671, riitta.jantunen@unilever.com

Tietoja Unileveristä:

Unilever on yksi maailman johtavia elintarvikkeiden, kodin ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden toimijoista, ja sen tuotteita myydään yli 190 maassa saavuttaen päivittäin 2 miljardia kuluttajaa. Yhtiöllä on 169 000 työntekijää, ja sen liikevaihto oli 53,3 mrd € vuonna 2015. Yli puolet (58%) yhtiön liikevaihdosta tulee kehittyviltä markkinoilta. Unileverillä on yli 400 tuotemerkkiä, jotka löytyvät kodeista ympäri maailman, kuten OMO (Persil), Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum ja Axe. Suomessa tuotteitamme ovat myös Turun Sinappia ja Ingman-jäätelöt.

Unilever Sustainable Living Plan-ohjelmassa (USLP) sitoudutaan:

  • Saavuttamaan kasvua ilman haitallisia ympäristövaikutuksia
  • Auttamaan yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan
  • Parantamaan miljoonien ihmisten toimeentuloa vuoteen 2020 mennessä

Unilever on noteerattu Dow Jones Sustainability -indeksissä alansa ykköseksi 2015. FTSE4Good Index-sarjassa yritys saavutti korkeimmat ympäristöpisteet 5, mikä johti pääsyyn FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40-indeksiin. Vuonna 2015 yritys oli johdossa Global Corporate Sustainability Leaders GlobeScan / SustainAbility vuosittaisessa tutkimuksessa - viidettä vuotta peräkkäin.

Unilever nimettiin LinkedIn-palvelussa kolmanneksi kaikkien alojen halutuimmista työnantajista.

Lisätietoja Unileveristä ja tuotemerkeistä www.unilever.fi ja www.unilever.com. Lisätietoja USLP-ohjemasta: www.unilever.com/sustainable-living/

Takaisin alkuun