Siirry kohtaan sisältö

Kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden tuomat kasvumahdollisuudet

Julkaistu:

YK:n 71. yleiskokouksen käynnistyessä New Yorkissa, teemme katsastuksen siihen, miksi kestävän kehityksen tavoitteet antavat merkittävän mahdollisuuden liike-elämälle, ja kuinka jotkut yritykset ovat alkaneet toimia niiden eteen.

Lifebuoy in india

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) on rakennettu antaakseen valtioille ja yrityksille selkeän tavan priorisoida pyrkimyksiään keskittymällä niihin sosiaalisiin, ympäristöön ja hallintoon liittyviin kysymyksiin, jotka tarvitsevat eniten huomiota seuraavien 15 vuoden aikana.

Kestävän kehityksen tavoitteiden täyttäminen on vaativa tehtävä, ja tie sinne saattaa olla hidas. Tavoitteet kuitenkin nähdään positiivisena tapana luoda arvoa ja mahdollisuuksia kaikille, tarjoten samalla valtavaa potentiaalia kasvun edistämiseksi yrityksille kaikkialla - planeettamme rajat huomioon ottaen.

Toisin kuin edeltäjänsä Millenium Development Plan, joka keskittyi pitkälti siihen, miten rikkaat maat voivat auttaa kehitysmaita nujertamaan haasteensa, kestävän kehityksen tavoitteita sovelletaan kaikille ja kaikkialla - ei pelkästään hallituksille, vaan myös yrityksille ja kansalaisyhteiskunnille.

Miten yritykset voivat hyödyntää kestävän kehityksen tavoitteita?

17 globaalin tavoitteen haasteet tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaan. Sen sijaan, että ne nähtäisiin ongelmina tai kasvua rajoittavina, yritysten pitäisi nähdä tavoitteiden saavuttaminen sukupolvemme suurimpana kasvumahdollisuutena.

"Jokainen yritys hyötyy oikeudenmukaisemmasta ja joustavammasta maailmasta, jos saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet", sanoo Unileverin CEO Paul Polman. "Meillä on mahdollisuus vapauttaa biljoonia dollareita uusien markkinoiden, investointien ja innovaatioiden kautta. Tehdäksemme niin, meidän täytyy haastaa nykyiset käytäntömme lievittääksemme köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ympäristöhaasteita."

Jotta kestävän kehityksen tavoitteet saataisiin yritysten strategian ytimeen, ja jotta ne sisällytettäisiin sisäisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden suunniteltuun, vaaditaan kuitenkin ajattelutavan muutos. Kestävän kehityksen tavoitteet antavat yrityksille kuitenkin selkeät kehykset tämän mahdollistamiseen.

Vaikka kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita ei voida soveltaa mihin tahansa liiketoimintaan, tavoitteet on suunniteltu parantamaan julkisia- ja yksityisiä sijoituksia, joissa niitä eniten tarvitaan. Niiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan minkälaiset innovaatiot, teknologiat tai ratkaisut edesauttavat yrityksiä kasvamaan kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

Kolme yritystä, jotka käyttävät kestävän kehityksen tavoitteita hyvästä syystä

Monet yritykset ovat tähän mennessä omaksuneet tavoitteet hyvin, joko vahvistamalla nykyisiä lähestymistapojaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, tai tukemalla uusien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehitystä.

Tässä esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät kestävän kehityksen tavoitteita lähestymistapanaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan:

1. Grundfos

Keniassa yli 16 miljoonalla ihmisellä – 36 % väestöstä - ei ole käytettävissään puhdasta juomavettä. Käsittäessään mahdollisuutensa kasvattaa liiketoimintaansa kaikkialla Afrikassa, samalla vastaten 6. kestävän kehityksen tavoitteeseen, insinööritoimisto Grundfos on auttanut Nairobin paikallista vesihallintoa parantamaan vedenjakelun kapasiteettiaan. Nyt kaupungin sadat tuhannet asukkaat voivat käyttää "vesiautomaattia", joka toimii yhtiön AQtap-teknologialla. Yhteistyössä Safaricomin kanssa vedenkäytön maksu onnistuu matkapuhelinverkon kautta.

Seuraavien viiden vuoden aikana liiketoiminnan tavoitteena on saavuttaa 2 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa käyttäen samanlaista lähestymistapaa paikoissa, kuten Intiassa, Thaimaassa ja Bangladeshissa. "Luomme paljon hyvää brändäystä Grundfos-tuotemerkille, joka tuo paljon luotettavuutta päättäjiin, sillä teemme hyvää työtä, joka puolestaan auttaa houkuttelemaan uutta liiketoimintaa", sanoo Rasoul Mikkelsen, Frundfosin Global Partnerships Director.

2. Unilever

Kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät monissa Unileverin tuotemerkeissä. Esimerkkinä kestävän kehityksen 6. tavoite, johon Unileverin Lifebuoy-saippuatuotemerkki on tarttunut parantamalla miljardin ihmisen käsienpesutottumuksia. Tämä puolestaan on vähentänyt lapsikuolleisuutta peräti 44 %, ja tehostanut samalla myyntiä maissa, kuten Intiassa ja Pakistanissa, joissa ripuli aiheuttaa eniten lapsikuolleisuutta. "Julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyö on tärkeää saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteet, samalla, kun terveysjärjestöt ja hallitukset, joilla on asiantuntemusta toimittaa viestejä skaalautuva ja kestävällä tavalla", kertoo Anila Gopal, Lifebuoyn Global Social Mission Director.

3. Safaricom

Kestävän kehityksen 16. tavoite kehottaa edistämään rauhanomaista ja osallistavaa kestävää kehitystä yhteiskunnissa. Safaricomin vastaus on ollut työskennellä puolueiden ja sisällön tarjoajien kanssa ympäri Keniaa samalla varmistaen, että arkaluontoisia viestejä ei leviä, kuten tapahtui vuoden 2007 vaalien jälkimainingeissa, johtaen laajamittaiseen väkivaltaan etnisesti ja poliittisesti vastakkaisten puolien välillä. Muutos on saanut aikaan toiminnan aiheuttamien riskien vähenemisen, vahvistaen samalla brändin tunnettavuutta yrityksenä, joka on halukas toimimaan kansallisten kysymysten eduksi.

Takaisin alkuun