Siirry kohtaan sisältö

Kaikista haavoittuvaisimpien yhteisöjen auttaminen

Julkaistu:

Yhteisöjen valmistautumisen, reagoimisen, ja jälleenrakentamisen auttaminen

Helping Communities

Lähes 100 000 ihmistä joutuu päivittäin jättämään kotinsa konfliktien, väkivallan ja ilmastokatastrofien vuoksi. Siksi olemme muodostaneet innovatiivisen yhteistyön, joka auttaa yhteisöjä valmistautumaan näihin tilanteisiin paremmin, reagoimaan niihin, ja uudelleenrakentamaan yhteisöjään jälkeenpäin.

Järjestelmä hajoamispisteessä

YK:n arvion mukaan 130 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa, eli enemmän kuin koskaan on humanitaarisen avun tarpeessa. Koska globaali humanitaarinen järjestelmä ei nykyisellään kykene suoriutumaan olemassa olevista haasteista, kokoontui satoja maailman johtajia hiljattain Istanbulissa ensimmäistä Yhdistyneiden Kansakuntien Humanitarian Summit- huipputapaamista varten. Huipputapaamisen tavoitteena oli parantaa valmiutta ja reagointia kriisitilanteissa.

Sietokyvyn rakentaminen Filippiineillä

Unileverin Global Vice President, Partnerships & Unilever Foundation, Rebecca Marmot osallistui huippukokouksen aikana julkiselle sektorille tarkoitetun innovatiivisen mallin julkistamiseen. Malli on kehitetty yhteistyössä Humanitarian Leadership Academy (HLA)- aloitteen kanssa, ja sen tarkoitus on edistää valmiuksia kaikista haavoittuvaisimmissa yhteisöissä.

Yhdessä HLA:n kanssa koulutamme toimintaketjumme pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yritysjohtajia ympäri Filippiinejä siitä, miten parhaiten valmistautua, reagoida ja jälleenrakentaa alueita kriisien ja hätätilanteiden jälkeen. Koulutus edistää osaltaan heidän, sekä muiden paikallisten talouksien valmiuksia.

Tukemalla yhteisöjä, ja auttamalla vähentämään katastrofien taloudellisia vaikutuksia, projekti luo uuden tavan sitoutua vähittäismyyjillemme, samalla lisäten toimittamaamme arvoa heille. Mikä tärkeintä se auttaa myös vähentämään jo ennestään ylikuormitetulle kansainväliselle humanitaariselle järjestelmälle asetettuja vaatimuksia.

Humanitarian Leadership Academyn kautta visiomme on kehittää malli, joka on kopioitavissa ja muokattavissa eri maantieteellisille alueille, ja näin ollen lopulta mahdollistaa elinkeinojen kestävyyden edistämisen haavoittuvimmissa yhteisöissä.

Miksi tämä on tärkeää Unileverille?

Globaalit katastrofit vaikuttavat sekä asiakkaisiimme ja kuluttajiimme että liiketoimintaamme aiheuttaen epävakautta toimitusketjullemme ja logistiikallemme. Ilmastonmuutos sekä epävakaat poliittiset järjestelmät johtavat katastrofien määrän ja vakavuuden kasvuun, jonka takia se, kuinka suojelemme henkilökuntaamme ja toimintaamme ei ole koskaan ollut kriittisempää.

Katastrofeihin valmistautuminen ja uudelleenrakentamisen tukeminen välittää positiivista sosiaalista vaikutusta, minimoiden liiketoimintaamme vastaan tulevia riskejä.

Rebecca Marmot sanoo: "Humanitaarisen Leadership Academy auttaa vähentämään vaatimuksiin maailmanlaajuisten humanitaarisen järjestelmän mahdollistamalla paikallisten yhteisöjen kautta jälleenmyyjäverkosto. Tämä auttaa vähentämään katastrofien sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia."

Humanitarian Leadership Academyn toimitusjohtaja Saba Al-Mubaslat lisää: "Löytääksemme parhaat ratkaisut katastrofialtteissa yhteisöissä asuville, meidän täytyy hyödyntää kaikkea keräämäämme tietoa ja kokemusta. Tästä syystä olen iloinen siitä, että Humanitarian Leadership Academy tekee yhteistyötä Unileverin kanssa kehittäen tätä tärkeää hanketta, joka toimii suoraan keskeisten pk-yritysten keskuudessa Filippiineillä."

Takaisin alkuun