Siirry kohtaan sisältö

Hiilipositiivista kohti: kuinka tuotamme uusiutuvaa energiaa

Julkaistu:

Koldioxidpositiv genom energiåtervinning

Ilmastotekojen tukeminen tuottamalla uusiutuvaa

Tehtaamme ympäri maailmaa kehittävät uusia menetelmiä tuottaa uusiutuvaa energiaa auttaakseen yritystämme vastaamaan kunnianhimoiseen Carbon Positive 2030- tavoitteeseen, josta ilmoitimme viime vuoden ilmastokokouksessa Pariisissa.

Tuotantolaitoksissamme noin kolmannes kaikesta energiasta on nykyisin peräisin uusiutuvista lähteistä, ja noin 20 % tuotantolaitostamme on jo jonkinlainen paikallinen energiantuotantokeskus, kuten aurinkopaneeleja, aurinkolämpöjärjestelmiä, biokaasun generaattori, vesivoimala tai mahdollisuus käyttää biomassaa polttoaineena. Tämä toimintaa pyrimme edelleen kasvattamaan.

Olemme sitoutuneet käyttämään 100 % uusiutuvaa energiaa toiminnassamme poistamalla fossiilisten polttoaineiden käytön liiketoimintaamme, ja tukemalla samalla uusiutuvaa energiaa siten, että 2030 valmistamme sitä enemmän, kuin mitä kulutamme. Päästöjemme vähentäminen, uusiutuvan energian hankkiminen, ja oman uusiutuvan energian tuottaminen ovat kaikki tärkeitä osia kohti Carbon Positive- tavoitettamme.

Biomass boiler at factory

Seuraamme Ja Mittaamme Energiankäyttöämme Laitteistoilla, Jotka Antavat Meille Lähes Reaaliaikaista Tietoa Energiankäytöstämme. Pystymme Näin Seuraamaan Jopa 60 % Energiajalanjäljestämme, Ja Reagoimaan Saatuihin Tietoihin Toimintamme Kehittämiseksi.

Tony Dunnage, Group Manufacturing Sustainability Director

Miksi uusiutuva energia on liiketoiminnan kannalta järkevää

Pidämme Carbon Positive- sitoutumistanne vastuullisena panoksena ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja uskomme sen auttavan saavuttamaan YK: n kestävän kehityksen 7. tavoitteen - edullisen ja puhtaan energiantuotannon. Uskomme sen olevan järkevää myös omalle liiketoiminnallemme.

Uusiutuvan energian tuottaminen voi synnyttää liiketoiminnallemme suoria säästöjä, sillä fossiilisten polttoaineiden ja verkkosähkön kysynnän vähentäminen auttaa leikkaamaan myös omia sähkölaskujamme. Edullinen ja luotettava energiansaanti auttaa meitä suunnittelemaan tulevaisuutta, sekä suojelee meitä energiamarkkinoiden epävakaisuutta ja polttoainepulaa vastaan.

Uusiutuva energia ajaa kasvua Pakistanissa

Vuonna 2016 Unilever Pakistan onnistui pitkäaikaisessa pyrkimyksessään poistaa dieselöljy. Kaksi tehtaistamme Pakistanissa näyttävät, miten siirtyminen uusiutuvaan energiaan voi tuoda useita etuja. Elintarviketehtaamme Pernawanissa tuottaa nykyisin noin 85 % energiastaan uusiutuvista lähteistä. Tehtaaseen on asennettu 200kW kapasiteetti, joka on Etelä-Aasian toimintojemme korkein, ja tuottaa jopa 25 % tehtaan sähköstä. Lisäksi noin 100 % tehtaan käyttämästä höyrystä tuotetaan käyttämällä biomassapolttoaineita.

Tee- tehtaamme Khanewalissa oli yksi edelläkävijöistä Solar Grid Tied- järjestelmän käytössä Pakistanissa. Heidän aurinkovoimalansa tuottaa noin 40 % tehtaan energiantarpeesta, joka on korkein mahdollinen saavutettavissa oleva määrä tällä hetkellä. Vähentämällä päästöjä ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, molemmat tehtaat ovat huomanneet sähkölaskujensa vähentyneen.

Biomassan käytön virstanpylväs Etelä-Afrikassa

Biomassan kestävän käytön polttoaineena on toinen tapa, jolla lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Henkilökohtaisia hygieniatuotteita valmistavalla tehtaallamme Etelä-Afrikassa 50 % energiasta saadaan nyt hiilineutraaleista lähteistä. Ennen tätä muutosta kolme tavallista boileria tuottivat kyllä tarvittavan höyryn, mutta kustannukset olivat huimat. Yksi kattila muutettiinkin biomassaan, joka nyt tuottaa noin 75 % sivuston höyrystä.

Vesivoima Keniassa

Kerichon tee-plantaasillamme Keniassa yli 90 % käytetystä energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä. Rakennuksen läpi kulkeva joki tuottaa vesivoimaa, joka tuottaa noin 70 % plantaasin sähköstä. Tämä on yksi Unileverin pisimpään toiminnassa olleista uusiutuvista energialähteistä, jota onkin käytetty plantaasilla jo 1920-luvulta lähtien.

Tärkeä osa laajempia ilmastotoimia

Uusiutuvan energian tuottaminen tehtaillamme ei kuitenkaan ole ainoa vastaus ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siksi työskentelemmekin jatkuvasti löytääksemme ratkaisun esimerkiksi metsäkadon vähentämiseen, ja siihen kuinka kuluttajamme voivat omalla toiminnallaan vähentää energiankulutustaan ja päästöjä käyttäessään tuotteitamme. Odotammekin, että CO2-päästömme ovat vähentyneet yli 40 % tämän vuoden loppuun mennessä vuoteen 2008 verrattuna.

Tony Dunnage, Group Manufacturing Sustainability Director sanoo: "Ajamme edelleen energianvähennystavoitteellisia ohjelmia tehtaissamme. Olemme asentaneet mittaus- ja valvontalaitteet, jotka kattavat 60 % energiajalanjäljestämme, joka antaa meille lähes reaaliaikaista tietoa, jotta voimme muuttaa oivallukset teoiksi, ajaa samalla liiketoimintaamme ja parantaa toimintakykyämme. Edullinen ja puhdas energia auttaa vähentämään kustannuksiamme, vähentää riskejä ja saastuttamista. Se puolestaan tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän liiketoiminnan."

Takaisin alkuun