Tietoja meistä

Unilever on maailman johtavia kuluttajatuoteyrityksiä, joka valmistaa ja myy noin 400 tuotemerkkiä yli 190 maassa.

Tee kestävästä elämäntavasta arkipäivää

Vuosittain 2,5 miljardia ihmistä käyttää tuotteitamme näyttääkseen hyvältä, tunteakseen olonsa miellyttäväksi ja voidakseen nauttia elämästä entistä enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että noin kolmannes maailman väestöstä valitsee tutun tuotemerkin tuotteen (kuten Lipton, Knorr, Dove tai Hellmann’s) tai paikallinen ikonisen tuotemerkin kuten indonesialaisen Bango tai yhdysvaltalaisen Suaven. Unilever omistaa 13 maailman 50 suurimmasta brändistä.

Maantieteellinen kattavuutemme tarjoaa meille maailmanlaajuisen toimintakentän, mukaan lukien ainutlaatuisen aseman kehittyvillä markkinoilla, jotka muodostavat 58 prosenttia liikevaihdostamme.

Liiketoimintamme tukena on monitasoinen globaali arvoketju. Teemme yhteistyötä tuhansien hankintaketjumme toimittajien kanssa ja käytämme noin 34 miljardia euroa tavaroihin ja palveluihin, mukaan lukien noin 13 miljardia euroa raaka-aineisiin ja -materiaaleihin. Niistä valmistetaan tuotteita yli 300 tehtaassamme, jotka sijaitsevat 69 maassa. Niissä valmistetut tuotteet toimitetaan tämän jälkeen 25 miljoonalle jälleenmyyjälle supermarketeista aina pieniin lähikauppoihin sekä muiden nopeasti kasvavien toimituskanaviemme, kuten verkkokauppojen ja suoramyyntikanavien kautta kuluttajille. Olemme myös maailman toiseksi suurin mainostaja mediakulujemme perusteella.

190

Maiden lukumäärä, joissa meillä on toimintaa

Yli 160 000

Työllistämiemme henkilöiden lukumäärä

1 miljardi euroa

Summa, jonka investoimme vuosittain tuotekehitykseen

Laaja toiminta-alue tuo mukanaan myös vastuun

Elämme yhä epävarmemmassa ja epävakaammassa maailmassa. Lämpötilat nousevat, kuivuusjaksot ovat yhä yleisempiä, ruokatarvikkeet niukkenevat koko ajan, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu levenee eikä miljoonilla ihmisillä ole vieläkään käytettävissään perustason hygienia- ja saniteettituotteita.

Tästä huolimatta yhteiskunta on muuttumassa. Käynnissä on yhä yleistyvä siirtyminen kohti aiempaa merkityksellisempää ja kestävämpää kulutusta, jossa yksilöt ovat yhä suuremmassa henkilökohtaisessa vastuussa ostopäätöstensä vaikutuksista.

Tämän vuoksi meillä on yksinkertainen tavoite: tehdä kestävän kehityksen mukaisesta elämäntavasta arkipäivää.

Tällä tarkoitamme sellaisen maailman luomista, jossa me kaikki voimme elää hyvin planeettamme luonnollisten rajojen mukaan.

Yhdessä laajan yhteisömme kanssa – johon kuuluu yhteistyökumppaneita, hankintaketjumme toimittajia ja kansalaisia – otamme edistysaskeleita.

Tätä kehitystä ohjaa tänä päivänä sama lannistumaton ja uraauurtava asenne, jonka avulla Unileverin toiminta käynnistyi 1890-luvulla, jolloin vaatimaton saippuapala teki puhtaudesta arkipäivää viktoriaanisessa Englannissa.

Liiketoimintaamme kasvattaessamme pyrimme aktiivisesti seuraavaan:

Terveys ja hyvinvointi

Auttamaan yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan

Ympäristövaikutus
Toimeentulon parantaminen

Parantamaan miljoonien ihmisten toimeentuloa

Nämä kolme rohkeaa tavoitetta ovat Unilever Sustainable Living Plan -ohjelman keskipisteessä. Vuonna 2010 käynnistetty ohjelma on osoittanut, että vastuullinen liiketoiminta on hyvää liiketoimintaa, sillä se edistää kasvua ja kehittää luottamusta, leikkaa kustannuksia ja vähentää riskejä.

70%

liikevaihdon kasvustamme vuonna 2017 oli peräisin kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevista brändeistämme

44

maassa olemme ”Kaikkein halutuin työnantaja”

Yli 490 miljoonaa

energiakuluista on ekotehokkuuden ansiosta vältetty vuodesta 2008 lähtien

56%

maatalouspohjaisista raakamateriaaleista on peräisin kestävän kehityksen mukaisista lähteistä

Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa vauhdittaa innovointia

Veden vähäisyys on merkittävä ongelma useilla paikoilla ympäri maailman. Tämän vuoksi kehitämme vettä säästäviä tuotteita, teemme yhteistyötä hankintaketjumme toimittajien ja maanviljelijöiden kanssa, jotta he voivat hallita vedenkäyttöään aiempaa paremmin, ja käytämme itse vähemmän vettä omissa tehtaissamme.

Toisaalta jätteen määrä on kasvussa. Sen vuoksi olemme mukana kehittämässä voimakkaammin kiertotalouteen pohjautuvaa taloutta: olemme kiinnittäneet huomiota miten käytämme muovisia tuotepakkauksia ja energian tuottamiseen valmistusjätteestämme.

Aikomuksenamme on tulla hiilipositiiviseksi vuoteen 2030 mennessä, mihin sisältyy tavoite saada 100 % kaikkiin toimintoihimme käyttämästämme energiasta uusiutuvista lähteistä, ottaa käyttöön aiempaa ilmastoystävällisempiä jäätelöpakastimia sekä vähentää tavarankuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Brändit, joilla on kunnianhimoiset suunnitelmat

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset brändimme – eli ne brändit, joilla on jokin selkeä tavoite, joka liittyy joko yhteiskunnalliseen tai ympäristölliseen huolenaiheeseen ja jotka kaikki ovat osa USLP-ohjelmaamme – inspiroivat ihmisiä ja saavat aikaan todellisen muutoksen. Esimerkiksi Dove auttaa nuoria ihmisiä parantamaan itsetuntoaan, Lika on hyväksi -pyykinpesubrändimme kannustavat lapsia leikkimään sydämensä kyllyydestä ja Knorr pyrkii muuttamaan ruoan toimitusjärjestelmän maatilalta aina ruokalautaselle saakka.

Yli 55 miljoonaa

ihmistä on saanut puhdasta juomavettä vuodesta 2005 lähtien

Yli 10 miljoonan

ihmisen pääsy vessaan helpottui vuosina 2012–2016

Noin 78 miljoonaa

ihmistä on osallistunut suun terveydenhuolto-ohjelmiin vuodesta 2010 lähtien

Yhteistyökumppanien kanssa voimme saavuttaa vieläkin enemmän

Toimintamme maailmanlaajuinen kattavuus ja vankka asemamme paikallisissa kulttuureissa tarjoaa meille mahdollisuudet vieläkin suuremman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Emme kuitenkaan voi tehdä tätä yksin. Siksi teemme yhteistyötä muiden tahojen kanssa projekteissa, jotka auttavat metsien hakkuun lopettamisessa, tarjoavat ihmisille entistä paremman mahdollisuuden käyttää vettä sekä sanitaatio- ja hygieniatuotteita ja kouluttavat pientilallisia kestävän kehityksen mukaiseen maatalouteen. Yhteistyö on myös avainasemassa naisten voimaannuttamisessa, joka on mielestämme suurin yksittäinen ihmiskunnan kehityksen ja taloudellisen kasvun aikaansaaja.

Tekomme on huomattu

No.1

Dow Jones Sustainability -indeksin henkilökohtaisten tuotteiden sarjassa vuonna 2017

No.1

maailmanlaajuisesti johtavien, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivien yritysten (Global Corporate Sustainability Leaders) luokassa vuosittaisessa GlobeScan/SustainAbility-kyselyssä vuonna 2017

'A' Grade

Ilmastonmuutoksen, vesivarantojen, metsien ja toimittajien hyväksi tehdystä työstä CDP:n vuoden 2018 maailmanlaajuista toimitusketjua käsittelevässä raportissa

Tämän kaltaiset tunnustukset innoittavat meitä saavuttamaan entistäkin enemmän ja ovat osoituksena siitä, kuinka haluamme toimia entistä avoimemmin, etenkin alueilla, jotka merkitsevät eniten asiakkaillemme, kuten ihmisoikeudet, suolan vähentäminen ja palmuöljy.